GA-pyridine - 健康食品素材

GA-pyridine

GA-pyridineとは

  • AGEs(Advanced Glycation End Products)の1種。
  • グリコールアルデヒド由来であり、ピリジニウム環を有する。

GA-pyridineの構造式

GA-pyridineの構造式

GA-pyridineの構造式